Bruk Diri til å jobbe med NSMs grunnprinsipper

Hvis du har gjennomført kurset «NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet», lurer du kanskje på hvordan du best mulig kan jobbe videre for å få innført dette i din bedrift?

Grunnprinsippene for IKT-sikkerhet er et rammeverk som etter hvert har blitt så bra at det er å regne som beste praksis for grunnleggende sikkerhetsmekanismer de fleste norske bedrifter bør ha på plass. Diri kan hjelpe deg med dette på en effektiv og oversiktlig måte!

Verktøy for risikostyring

Diri er et banebrytende verktøy for risikoanalyse og kontroll av cybersikkerhet, basert på forskning og mange års erfaring. Du finner en rekke ulike funksjoner i verktøyet, og det har en strømlinjeformet og brukervennlig prosess for å gjennomføre evalueringen av risiko. I Diri er det med andre ord lagt godt til rette for å jobbe med IKT-sikkerhet.

Template for NSMs grunnprinsipper

I Diri har vi også gjort det ekstra enkelt for deg å komme i gang med grunnprinsippene for IKT-sikkerhet. I verktøyet finner du en egen template med de femten viktigste prinsippene knyttet opp mot risiko, slik at du når du begynner å jobbe – er du allerede godt i gang. Spor fremdriften i arbeidet og se hvordan risikobildet oppdaterer seg når du arbeider!

Lyst til å teste ut Diri, og se hvordan du kan jobbe med dette? Vi tilbyr en gratis prøveperiode på 30 dager. Vi gir deg også gjerne en demo, om du ønsker det – send oss en forespørsel!

Hvis du ikke har tatt kurset «NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet», så kan du gjøre det gratis nå i oktober. Kurset er et e-læringskurs og tar ca. tre timer.

Tags:
No items found.
Published: 
20.10.2022