VILKÅR

Vilkår og betingelser for bruk

Våre vilkår reglene og retningslinjene som styrer din bruk av våre tjenester. Hvis du har noen spørsmål eller trenger avklaring, vennligst nøl ikke med å ta kontakt.

1. Vilkår

Ved å gå inn på nettstedet til Diri, tilgjengelig fra www.diri.ai, aksepterer du nettstedets vilkår og betingelser for bruk og godtar at du er ansvarlig for å overholde de til enhver tid gjeldende lokale lover. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, skal bruken av dette nettstedet umiddelbart avsluttes. Materialet på denne nettsiden er beskyttet av opphavsrett og varemerkeloven.

2. Lisensbruk

Det er tillatt å midlertidig laste ned en kopi av materiale fra Diris nettsted, men kun for personlig, ikke-kommersiell og forbigående bruk. Dette er en tildeling av lisens, ikke en overføring av tittel, og under denne lisensen kan du ikke:

  • endre, modifisere eller kopiere materialet;
  • bruke materialet til kommersielle formål eller offentlig visning av noe slag;
  • forsøk på reverse engineer av programvare på Diri’s nettsider;
  • fjerne opphavsrett eller andre betegnelser om eiendomsrett fra materialet; eller
  • overføre materialet til en annen person eller “speile” materialet på en annen server.

Brudd på en eller flere av disse restriksjonene gir Diri tillatelse til å avslutte. Ved oppsigelse vil også visningsretten din bli avsluttet, og du bør destruere alt nedlastet materiale i din besittelse, enten det er trykt eller elektronisk format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Alt materiale på nettsiden til Diri er publisert “som det er”. Diri gir ingen garantier, enten det er uttrykt eller underforatått, og opphever derfor alle andre garantier. Videre gir ikke Diri noen representasjoner angående nøyaktigheten eller påliteligheten ved bruk av materialet på nettstedet eller på annen måte slikt tilknyttet materiale eller nettsteder som er koblet til denne nettsiden.

4. Begrensninger

Diri, eller våre leverandører, kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet på denne nettsiden, selv om Diri eller en autorisert representant for nettsiden har blitt varslet, muntlig eller skriftlig, om muligheten for en slik skade. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller begrensninger av ansvar for tilfeldige skader, disse begrensningene vil ikke gjelde for deg.

5. Revisjoner og feil

Materialet på nettsiden til Diri kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Diri kan ikke garantere at noe av materialet på nettsiden er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Diri kan forandre innholdet på nettsiden uten varsel. Diri forplikter seg ikke til å oppdatere materialet.

6. Lenker

Diri har ikke gjennomgått alle eksterne nettsider som en lenket til på vår nettside, og er ikke ansvarlig for innholdet på disse. Lenkene innebærer ikke at Diri går god for nettstedet, og bruken av lenkene er på brukerens egen risiko.

7. Endringer i vilkårene for bruk av nettstedet

Diri kan forandre disse vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet når som helst, og uten varsel. Bruk av nettsiden innebærer at du godkjenner den til enhver tid gjeldende versjonen av “Vilkår og betingelser for bruk”.

8. Personvern

Les vår Personvernerklæring.

9. Gjeldende lovverk

Ethvert krav knyttet til Diris nettside skal være underlagt Norges lover, uten hensyn til lovkonflikter.