VÅRT PRODUKT

Hva kan du gjøre med Diri?

Hold oversikt over cyberrisiko og personvern, strømlinjeform risikovurderinger og mye mer med Diri-plattformen.

Screenshot IT systems.
DIRI PLATTFORM

Få oversikt over dine IT-systemer, leverandører og informasjonsverdier

Etabler forbindelse mellom IT-systemer, leverandører og informasjonsverdier, og identifiser de mest kritiske systemene eller prosessene.

Illustration task manager.

Få oversikt over oppgavene og deleger

Diri har et oppgavehåndteringssystem som lar deg følge opp oppgavene. Hvis du allerede har et system for håndtering, tilbyr Diri et API der du kan følge opp oppgavene dine i implementerte løsninger.

Oppfølging av tiltak

Identifisering av informasjonsverdier er nøkkelen til å etablere god cyberhygiene. Vi hjelper deg med å etablere forbindelsen mellom prosess, IT-system og leverandør, og hjelper med å identifisere cyber- og personvernsrisiko.

Screenshot of treatments in Diri.
Illustration working togheter on privacy and cyber risk.

Samarbeid på tvers av cyberrisiko og personvern

Samarbeid på tvers av cyberrisiko og personvern ved å følge den samme prosessen og med tilgang på den samme dataen.

Dataeksport og -import

Importer din eksisterende IKT-systemportefølje i Diri for å komme i gang raskt. Eksporter data om porteføljen din eller spesifikke risikovurderinger.

Samarbeid med oppgavehåndtering

Samarbeid på tvers av organisasjonen, deleger oppgaver og tiltak, og følg med på status.

Single Sign-On

Rask og enkel pålogging gjennom SSO-innlogging med Microsoft eller Google.

Organisasjonstre

I verktøyet kan du gjenspeile organisasjonens hierarkiske struktur.

Arkiv

Last opp tidligere risikovurderinger eller andre relevante dokumenter, og koble dem til de rette prosessene.

Rapportering

I Diri kan du enkelt og raskt lage rapporter med vårt innebygde rapporteringsverktøy.

Vil du vite mer?

Få en live demo med en av våre Diri-eksperter, lær hvordan Diri kan hjelpe deg og din organisasjon og få en gratis prøveperiode.