Lei av endesløse regneark?

Risikostyring i regneark?

Jobber du med risikostyring av cybersikkerhet i regneark? Du er ikke alene! Regneark er et verktøy de fleste allerede har tilgjengelig og noe man bruker til ulike oppgaver fra før – og gir dermed en lav terskel for å komme i gang. Men er det det beste alternativet?

De som har jobbet litt med risikovurderinger i regneark har som regel opplevd at det fort blir vanskelig å holde oversikten og håndtere når datamengden når et visst nivå. I tillegg kommer det utfordringer med ulike versjoner, samarbeid og oppfølging.

Dedikerte risikostyringsverktøy

Det er mange gode grunner til å bytte ut de endeløse regnearkene med et dedikert risikostyringsverktøy for cybersikkerhet! Her er noen av dem, kort oppsummert:

Håndtering av data

I motsetning til regneark er dedikerte risikostyringsverktøy bygd for å håndtere store mengder med data og er skalerbare ved behov.

Automatisering

Verktøy for risikovurdering inkluderer ofte automatisering som hjelper deg med å strømlinjeforme prosessen med risikostyring. I regneark må du manuelt kontrollere og evaluere hver risiko.

Sikkerhet

Regneark er sårbare for datatap, har lav sporbarhet og manglende integritet. I dedikerte risikostyringsverktøy er vurderingene lagret på ett sted, sikkerhetsfunksjoner ser til at kun de som skal ha tilgang får det, og informasjonen holdes oppdatert.

Samarbeid

Regneark er ikke laget for samarbeid, og skaper ofte utfordringer med ulike versjoner. Dedikerte risikostyringsverktøy inkluderer ofte funksjoner som samarbeidsverktøy, og gjør det mulig for flere brukere å jobbe med de samme dataene samtidig.

Rapportering og analyse

Regneark krever fort mye tid og kan være vanskelig å bruke til rapportering og analyse. I dedikerte risikostyringsverktøy er det gjerne innebygd funksjonalitet for rapportering og analyse, noe som gjør det lett å produsere og dele innsikt.

Kort konkludert

Dedikerte risikostyringsverktøy er en mer effektiv og lønnsom måte å gjennomføre risikovurderinger på. Verktøyene er skreddersydd for formålet, det er sikrere, lettere å bruke og har mer funksjonalitet enn regneark.

Diri-verktøyet

Det finnes flere risikostyringsverktøy på markedet, men Diri er i en klasse for seg selv. Diri har en banebrytende metodikk og programvare for risikostyring av cybersikkerhet. Risikovurderingen består av fem enkle steg, og er en ny og brukervennlig implementering av BowTie-risikoanalyse. Det gjør det enkelt å organisere og nyttiggjøre seg dataene. Strukturen gjør det også mye enklere å navigere seg rundt enn i et regneark – og du får mye bedre oversikt og kontroll! Dashboardet i Diri gir deg dessuten gode visuelle framstillinger av risikoarbeidet ditt, noe som gjør det både lettere å forstå og kommunisere.

Enkelt å bruke

Vår state-of-the-art-metode for risikovurderinger gir deg en strømlinjeformet, brukervennlig og kvalitetssikret tilnærming til cybersikkerhet. Det gjør det enkelt å gå i dybden og gir stor nøyaktighet! Diri er tilpasningsdyktig og kan enkelt konfigureres, og i motsetning til regneark – så finner du ingen makroer! I Diri bestemmer du selv antall nivåer og navn. Programvaren har også dynamisk språkstøtte, og alt er tilgjengelig på både norsk og engelsk.

Skjermdump fra Diri-verktøyet.

Spar tid

Diri er et verktøy som gir deg alt du trenger på ett sted. I Diri kan du blant annet kopiere hele eksisterende risikovurderinger til nye steder og skreddersy dem på nytt, du kan benytte nyttekostnad-analysen for å finne de mest kostnadseffektive risikotiltakene for IKT-systemet ditt, og du kan bruke Diri for å få ferdige risikovurderingsrapporter. Diri handler om å forenkle arbeidsprosessene dine – og vil, sammenlignet med regneark, spare deg for svært mye tid!

Samarbeid og del

Risikovurderinger er teamarbeid! Samarbeid i Diri, og skap vurderinger av høy kvalitet – og del kunnskapen innad i organisasjonen og med dine samarbeidspartnere. Diri fungerer både i workshop-format og til samarbeid mellom enheter, og du kan legge til medeiere og invitere andre til å hjelpe til med risikovurderingen.

Effektiv styring

Ved å samle alt risikoarbeidet på et sted får bedriften bedre styring og kontroll på cybersikkerheten. Diri gir deg også god kontroll gjennom tildeling og oppfølging av oppgaver/tiltak, samt muligheter for ulike rapporteringer. Har du allerede et styringssystem for bedriften? Ikke noe problem, Diri er bygd for import og eksport av data, og integreres enkelt i eksisterende systemer gjennom Rest API.

Funksjoner

Vil du vite mer om funksjonene vi tilbyr i Diri? Les mer om dette under Verktøyet.

Demo og gratis prøveperiode

Vi gir deg gjerne en demo av Diri-verktøyet, ta kontakt med Eric på eric@diri.no eller 977 05 405 for avtale.

Tags:
Risk Assessment
Riskmanagement
The tool
Published: 
9.2.2023