Frøydis Barstad er ny CEO i Diri.

Ny CEO i Diri

Det er høy aktivitet i Diri om dagen, og mye spennende som skjer. For å utnytte ressursene våre best mulig framover har vi derfor gjort noen omstruktureringer i teamet.

Vebjørn Slyngstadli, som har vært CEO siden Diri ble startet opp i 2020, har høy kompetanse innen prosjektstyring, informasjonssikkerhet, arkitektur, risikostyring og risikoanalyse, O365/Azure og GDPR m.m. Vebjørn tiltrer nå rollen som COO i Diri, slik at denne viktige kompetansen kan bli benyttet i mye større grad enn det som har vært mulig fram til nå. Dette vil også gjøre han enda mer tilgjengelig for våre kunder.

Frøydis Barstad, som har vært CMO i Diri siden februar 2022, er ansatt som ny CEO fra april 2023. Frøydis har kompetanse og erfaring med organisasjon og ledelse fra forskjellige typer virksomheter, og har siden oppstarten i Diri vært en aktiv del av ledergruppa og blant annet stått i bresjen for strategiarbeidet. Hun arbeider strukturert og målrettet, og er klar for å styre skuta med stø kurs.

Med denne omorganiseringen på plass er vi enda bedre rustet til veien videre med å gjøre risikostyring av cybersikkerhet enkelt!

Tags:
Company
Diri
Published: 
13.4.2023