Frøydis Barstad, CEO i Diri, presenterte prosjektet på kick-off arrangementet i Vilnius i juli 2023.

Diri AS og Homesourcing AS har fått EU-midler for å forbedre risikostyring av cybersikkerhet

NIS2 direktivet, Digital Operational Resilience Act (DORA) og Cyber Resilience Act (CRA) er kommende EU-lovgivninger. NIS2 påvirker essensielle tjenester, DORA fokuserer på bank og finans, og CRA angår produkter med digitale komponenter. Alle disse rammeverkene understreker den kritiske rollen til risikostyring av cyber- og IKT-sikkerhet.

I mai 2023 ble Diri AS og Homesourcing AS det første helnorske konsortiet som er valgt ut til det EU-finansierte SecurIT-prosjektet, med sikte på å fremme det siste innen risikostyring av cybersikkerhet. For å sitere SecurITs hjemmeside, er det endelige målet med SecurIT å bygge bro over gap i sikkerhetsindustrien ved å legge til rette for utvikling og integrasjon av innovative sikkerhetsløsninger gjennom samarbeid mellom SMB og andre forsknings- og utviklingsaktører på tvers av sektorer.

I konkurranse med 130 forslag til prosjekter fra 271 SMB-søkere fra 38 land, var Smart Diri-prosjektet et av de 21 prosjektene som ble valgt ut til å motta finansiering. Det er en betydelig ære å være blant de utmerkede 16 % som ble valgt ut, og det underbygger virkelig det eksepsjonelle potensialet til prosjektet vårt.

Smart Diri: Revolusjonerer risikostyring av cybersikkerhet med automatisering av beslutningsstøtte for å en tryggere fremtid

Cybersikkerhet er vanskelig og det er vrient å vite hvor du skal begynne uten nødvendig intern kompetanse. Smart Diri-prosjektet har som mål å åpne opp cybersikkerhetsdomenet for ikke-eksperter, og dermed gi samfunnet bedre mulighet til å håndtere digitale risikoer og beskytte sosial stabilitet. Diri er en cybersikkerhets GRC-programvareløsning som hjelper til med å identifisere, vurdere og svare på cyberrisikoer. Målet med dette prosjektet er å lage en prototype for maskinlæring som gir store forbedringer innen risikostyring av cybersikkerhet. Denne innovasjonen vil spare tid, forbedre kvaliteten og gi viktig kunnskap for å styrke motstandskraften mot cyberangrep.

I dette prosjektsamarbeidet gjør Diri AS og Homesourcing AS pionerarbeid med state-of-the-art forskning og utvikling for maskinlæring innen risikostyring av cybersikkerhet. Homesourcing AS bidrar med ekspertise innen programvareutvikling for å skape brukerrettede løsninger som sikrer Smart Diris tilpasning til virkelige behov og muligheter.

I prototypen tar vi sikte på å bruke maskinlæring og kunstig intelligens for å lage et anbefalingssystem for Diris strømlinjeformede prosess. Basert på brukerens valg, vil prototypen sekvensielt forutsi innhold, gi brukeren smarte råd og foreslå risikoer og kontroller i henhold til beste praksis. Dette vil gagne brukerne ved at de sparer tid og samtidig opprettholde nødvendig kvalitet på arbeidet.

Det forventede resultatet fra Smart Diri-prosjektet er en banebrytende løsning for risikostyring av cybersikkerhet som vil være svært attraktiv for kunder. Ved å bruke AI løser verktøyet kritiske utfordringer, og gagner samfunnet ved å bidra med viktig kunnskap. Videre ser vi potensialet for å forbedre vår nåværende GDPR-løsning med lignende muligheter innen både identifisering av databehandlingsaktiviteter og kanskje til og med gjennomføring av den fryktede DPIA.

Smart Diris målgruppe omfatter små og mellomstore bedrifter som leverer essensielle og viktige tjenester for økonomien og samfunnet. SmartDiri vil tilby en omfattende løsning skreddersydd for de unike sikkerhetsutfordringene disse virksomhetene møter. Bli med oss ​​i å omforme risikostyring av cybersikkerhet, styrke forsvaret og omfavne en sikker digital fremtid!

SecurIT - Smart Diri

Tags:
Cyber Security
Diri
Riskmanagement
Published: 
19.11.2023