Cybersikkerhet + Personvern = Sant

Vi har spennende nyheter! Diri har tatt over GDPR-verktøyet VARN og kan nå tilby en mer helhetlig tilnærming til risikostyring innen IT-sikkerhet og personvern.

VARN er et verktøy utviklet av Septer AS som ivaretar personvern på en enklere måte. I kombinasjon med Diri’s risikostyringsverktøy får vi en kraftig og effektiv innovasjon. Det gir bedrifter god kontroll på cyberrisiko og personvern, i tillegg til å bedre ruste bedrifter til å imøtekomme fremtidige krav fra EU-regelverk. Dette vil effektivisere arbeidet innenfor begge områder og forbedre evnen til å identifisere og reagere på risikoer.

Rent praktisk har Diri nå tatt over driften av VARN-verktøyet, og vi er i planleggingsfasen for å bygge en felles plattform med to samhandlende moduler. I løpet av kort tid vil man også kunne kjøpe eller booke demo av VARN på Diri sine nettsider. Inntil videre er dette tilgjengelig på septer.no. Septer vil fortsatt tilby juridisk hjelp innen personvern. Lansering av en felles plattform med integrerte løsninger er planlagt i løpet av 2023.

Vi i Diri og VARN er stolte over å kunne tilby denne oppgraderingen til våre kunder, og vi ser frem til å fortsette vårt engasjement for å beskytte personopplysninger og håndtere risikoer på en ansvarlig og effektiv måte.

Tags:
Company
Cyber Security
Privacy
The tool
Published: 
14.6.2023