VÅRT PRODUKT

Hva kan du gjøre med Diri?

Hold oversikt over cyberrisiko og personvern, strømlinjeform risikovurderinger og mye mer med Diri-plattformen.

Illustration of risk matrix in dashboard.
CYBERRISIKO

Få oversikt over dine risikoer

  • Diri tilbyr interaktiv risikomatrise du kan tilpasse etter behov.
  • Samlet og aggregert visning på tvers av organisasjonen din.
  • Prioriter risiko i henhold til kritikalitet.
Illustration risk assessment.

Følg en strømlinjeformet prosess

Diri lar brukerne følge en strømlinjeformet prosess når de utfører en risikovurdering. En strømlinjeformet prosess sikrer høyere kvalitet og standardisert informasjon.

Samarbeid i Bow-tie

Risikovurderinger er lagarbeid! Samarbeid internt, eller med eksterne aktører.

Illustration bow-tie.
Screenshot of treatments in Diri.

Få oversikt over tiltakene og deleger

Enten du reduserer cyberrisiko eller personvernsrisiko - får du en god oversikt over status for dine tiltak i Diri, og hvordan disse tiltakene blir brukt i andre risikovurderinger.

Eksport og import av data

Importer eksisterende porteføljer for IT-systemer for å komme raskere i gang. Eksporter data om eller spesifikke risikovurderinger.

Samarbeid om risikovurderinger

Risikovurderinger er lagarbeid! Samarbeid med interne eller eksterne aktører.

Kopier, gjenbruk og del

Kopier risikovurderinger og så slipper du å starte med blanke ark. Kopieringsfunksjonen lar deg konfigurere hvilke deler som skal kopieres slik at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie.

Rest API

Har du allerede et sakbsbehandlingssystem? Ikke noe problem; Diri er bygget slik at det lett kan integreres i eksisterende system gjennom vårt Rest API.

Kopi, gjenbruk og deling

I Diri handler alt om å forenkle arbeidsprosessen din. Du kan kopiere eksisterende risikovurderinger til nye steder og tilpasse dem. Kopifunksjonen gir deg mulighet til å konfigurere hvilke deler du vil kopiere, slik at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie.

Rapportering på risiko

Bruk Diri sin klar-til-bruk rapportering for risikovurderinger. Du kan også tilpasse tilgangen til rapporter i Diri, eller bruke data fra løsningen vår inn i egne rapporter.

Vil du vite mer?

Få en live demo med en av våre Diri-eksperter, lær hvordan Diri kan hjelpe deg og din organisasjon og få en gratis prøveperiode.