Vårt Produkt

Hva kan du gjøre med Diri?

Hold oversikt over cyberrisiko og personvern, strømlinjeform risikovurderinger og mye mer med Diri-plattformen.

Illustratinon of dashboard.
Diri personvern

Samle all din dokumentasjon om personvern i ett system

  • Dashboard som holder deg oppdatert
  • Forenkler registrering av personvernaktiviteter
  • Samler all dokumentasjon
  • Deleger og følg opp oppgaver
Illustartion data processing.

Følg en strømlinjeformet prosess

Diri lar brukerne følge en strømlinjeformet prosess når de utfører en databehandlingsaktivitet. Dette sikrer høyere kvalitet og standardisert informasjon.

Personvern = samarbeid

Diri Personvern oppfordrer brukerene i din organisasjon til å samarbeide for å samle all GDPR-relatert informasjon på ett sted.

  • Databehandlingsaktiviteter
  • DPIA
  • Roller og ansvar
  • Dokumenter
Illustration teamwork.
Illustration privacy.

Hold organisasjonen din oppdatert

Personvernregler er under stadig endring. Vi hjelper deg ved å kontinuerlig oppdatere våre moduler i henhold til siste EU-regelverk.

Eksport og import av data

Importer eksisterende porteføljer for IT-systemer for å komme raskere i gang. Eksporter data om eller spesifikke risikovurderinger.

Deleger oppgaver og eierskap

Samarbeid på tvers av organisasjonen, deleger oppgaver og tiltak, og følg med på status.

Single Sign-on

Samarbeid, deleger og få innspill fra din organisasjon gjennom SSO-innlogging.

Organisasjonstre

I verktøyet kan du gjenspeile organisasjonens hierarkiske struktur.

Arkiv

Last opp dokumenter, som for eksempel tidligere databehandlingsaktiviteter.

Rapportering

I Diri kan du enkelt og raskt lage rapporter med vårt innebygde rapporteringsverktøy.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.