om oss

Vårt oppdrag er å gjøre cyber risiko og personvern enkelt

Picture from the founding of Diri.
VÅR HISTORIE

Hvorfor startet vi Diri?

Frustrert over risikostyring i regneark og andre utilstrekkelige løsninger, så vi behovet for et bedre verktøy. Vi bestemte oss for å bygge det selv, basert på forskning og erfaring - og selvfølgelig, med et stort engasjement for cybersikkerhet!

VÅRt oppdrag

Gjøre risikostyring av cybersikkerhet og personvern enkelt

Vår visjon er å etablere beste praksis innen cyberrisiko-domenet, og hjelpe selskaper med å jobbe proaktivt med cybersikkerhet. Vi mener at cybersikkerhet og personvern bør være enkelt og effektivt å jobbe med!

Gaute Wangen and Vebjørn Slyngstadli is pitching Diri in front of an audience.
Gaute Wangen and Vebjørn Slyngstadli.
Wangen & SlyngstadLI

Ledende eksperter i Norge innen risikostyring og cybersikkerhet

Gaute Wangen er en av de ledende ekspertene i Norge innen risikostyring og risikovurdering av informasjonssystemer, og han har en doktorgrad i risikostyring av cybersikkerhet. Vebjørn har en teknisk utdannelse innen elektronikk, datamaskiner og programmering. Han har mange års erfaring med store prosjekter relatert til IT-infrastruktur, klienter og applikasjonsdrift. Sammen grunnla de Diri i 2020.

Vårt team

Frøydis Barstad
CEO
froydis@diri.no
+47 976 72 277
LinkedIn
Gaute Wangen, Phd.
CTO
gaute@diri.no
+47 907 08 338
LinkedIn
Vebjørn Slyngstadli
COO
vebjorn@diri.no
+47 958 42 771
LinkedIn
Eric Sebastian Ramm
CCO
eric@diri.no
+47 977 05 405
LinkedIn
Andrii Shalaginov, Phd.
AI-advisor
 
 
LinkedIn
Tom Øystein Martinsen
Chairman of the board
 
 
LinkedIn
Harald Martinsen
Board Member
 
 
LinkedIn
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.